Základní principy bezpečnosti svítidel z pohledu norem řady 60598, aneb Stále se učíme navrhnout bezpečné svítidlo

Školení se zabývá problematikou návrhu konstrukce bezpečného svítidla, prohloubí znalosti a požadavky norem na bezpečnost svítidel.

Cílem je přiblížení a pochopení základních principů požadavků na bezpečnost svítidel.

Místo konání EZÚ, s. p. — Praha 8
Délka kurzu 6 hodin
Celková volná kapacita 0
7 600  bez DPH

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.

Žádost o termín kurzu

Co je v ceně školení​

 • Aktuální informace z pohledu legislativy, norem a praxe
 • Studijní materiály
 • Osvědčení o absolvování školení
 • Drobné občerstvení
 • Oběd

Osnova semináře

 • Činnost laboratoře svítidel
 • Normativní základ
 • ČSN EN 61140 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem – definice)
  • Základní pravidla bezpečného výrobku
 • ČSN EN IEC 62031 (LED moduly – Požadavky na bezpečnost)
  • Klasifikace LED modulů a jejich značení
  • Povrchové cesty a Vzdušné vzdálenosti a jejich stanovení
 • ČSN EN IEC 61347-1 (Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Požadavky na bezpečnost)
  • Požadavky na izolaci
 • ČSN EN IEC 60598-1 (Svítidla – Obecné požadavky)
  • Značení
  • Konstrukce
  • Vodiče
  • Uzemnění
  • Ochrana pře úrazem elektrickým proudem
  • Teplotní managment ve svítidle
  • Izolační odpor a elektrická pevnost
  • Povrchové cesty a Vzdušné vzdálenosti a jejich stanovení
  • Požadavky na izolace mezi živými částmi obvodů a přístupnými vodivými částmi
 • Odolnost proti ohni
 • Zkoušky stupně ochrany krytem u svítidel

  • Činnost laboratoře vlivů prostředí
  • IP kód
  • Normativní základ
   • ČSN EN 60529
   • ČSN EN IEC 60598-1, čl. 9.2
  • Zkoušky pro první charakteristickou číslici
  • Zkoušky pro druhou charakteristickou číslici
  • Uzavřená svítidla
   • Vznik podtlaku při zchlazení krytu během zkoušek vodou
   • Těsnicí materiály
   • Proměnné při zkoušení a konsekvence
  • Otevřená svítidla
   • Odvodňovací otvory
   • Aplikace s vyrovnáním rizik
  • Vyhodnocování
   • Standardní vyhodnocování
   • Indikace netěsností
  • Outdoor aplikace
   • Otázka adekvátního stupně ochrany krytem
   • Dlouhodobé hledisko
  • Problematika selhání

Co se na kurzu naučím

Základní porozumění požadavkům norem na bezpečnost svítidel při jejich návrhu z pohledu elektrické, mechanické bezpečnosti a odolnosti proti vznícení.
Efektivní návrh svítidel.
Záměny komponentů ve svítidle.
Modelové příklady, jak to (ne)dělat.

Organizační kontakty

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Zdeněk Dvořák

působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu ve funkci technický vedoucí laboratoře elektroniky, průmyslové elektroniky a laboratoře svítidel a fotometrie, s téměř 20letou praxí v tomto oboru. Speciali...

Zobrazit detail
Zdenek-Dvorak

Josef Šašek

se zabývá zkoušením v oboru vlivů prostředí. Jeho zaměřením jsou klimatické a mechanické zkoušky, zkoušky hořlavosti, zkoušky stupně ochrany krytem a měření vlastností elektroizolačních materiálů a ně...

Zobrazit detail
230422_M31_EZU_Sasek_8_300

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section