Josef Šašek

se zabývá zkoušením v oboru vlivů prostředí. Jeho zaměřením jsou klimatické a mechanické zkoušky, zkoušky hořlavosti, zkoušky stupně ochrany krytem a měření vlastností elektroizolačních materiálů a některých pomůcek pro práci pod napětím. V posledních letech do jeho portfolia přibyly korozní zkoušky a stanovení obsahu nebezpečných látek v elektrotechnických výrobcích podle směrnice RoHS. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu působí přes půldruhé desetiletí.

Aktuální vypsané kurzy