Management rizik v praxi – norma ČSN EN ISO 14971

Školení je zaměřeno na pochopení jednotlivých částí procesu řízení rizika a způsob dokumentování dílčích částí tohoto procesu podle požadavků norem ČSN EN ISO 14971:2020 a ISO/TR 24971:2020.

Během školení je kladen důraz zejména na zkušenosti z praxe a upozornění na nejčastější chyby, které s procesem řízení rizika souvisí. Součástí školení jsou i aktuální informace týkající se harmonizace této normy k MDR.

Délka kurzu 8 hodin -
Místo konání EZÚ, s. p. — Praha 8
Celková volná kapacita 20
8 300  bez DPH

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno výrobcům zdravotnických prostředků.

 

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu legislativy, norem a praxe
 • Studijní materiály
 • Osvědčení o absolvování školení
 • Drobné občerstvení
 • Oběd

Osnova školení

 • Normativní základ 
 • Terminologie 
 • Proces managementu rizik 
 • Analýza rizik 
 • Hodnocení rizik 
 • Kontrola rizik 
 • Hodnocení celkového zbytkového rizika 
 • Přezkoumání managementu rizik 
 • Výrobní a po-výrobní činnosti 

Co se na kurzu naučím

 • Pochopení termínů používaných v procesu řízení rizika 
 • Požadavky na tým pro management rizika 
 • Požadavky na dokumentaci managementu rizika 
 • Na praktických příkladech identifikovat nebezpečí, nebezpeční situace a poškození 
 • Ohodnotit vzniklá rizika 
 • Aplikovat metody snížení rizika 
 • Vykonat posouzení zbytkových rizik 
 • Poznat metodiky vyhodnocení celkového zbytkového rizika 
 • Obsah zprávy pro přezkoumání managementu rizik 
 • Aktualizace řízení rizika na základě výrobních a po-výrobních činností 

Organizační kontakty

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Vedoucí vzdělávání

Lektor

Ing. Lukáš Peter, Ph.D.

Lukáš Peter získal magisterský titul ve studijním programu Biomedicínské inženýrství a titul PhD v programu technická kybernetika a částečně působí jako lektor na VŠB-TUO a Univerzitě Hradec Králové. ...

Zobrazit detail
Lukas_Peter

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section