Ing. Lukáš Peter, Ph.D.

Lukáš Peter získal magisterský titul ve studijním programu Biomedicínské inženýrství a titul PhD v programu technická kybernetika a částečně působí jako lektor na VŠB-TUO a Univerzitě Hradec Králové. Primárně se zabývá regulovaným trhem zdravotnických prostředků nejen v EU. Již několik let se pohybuje mezi regulatorními týmy v SME a start-up firmách, kde aktivně řeší problematiku uvádění zdravotnických prostředků na trh. Získal řadu certifikátů zahraničních partnerů v oblasti zdravotnických prostředků a softwaru zdravotnických prostředků a je certifikován jako mezinárodní auditor pro zdravotnické prostředky. Je jedním z mentorů pro eit Health na evropské úrovni a mimo jiné aktivně řeší s notifikovanými osobami posouzení shody podle MDR. Nařízení, standardy a další legislativní dokumenty kontrolující regulovaný trh zdravotnických prostředků, vnímá jako příležitost pro nastartování vývoje a inovací, jen je vše třeba chytit za správný konec.

Aktuální vypsané kurzy