Jan Holub

Jan Holub působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s. p. od roku 2017 na pozici manažera produktu RoHS. Jeho pracovní náplní je obchodní řešení zakázek, včetně návrhů a přípravy zkoušek, jejich vyhodnocování a posuzování výstupů z laboratoře.

Mimo RoHS má odborné znalosti z oblasti zkoušek vlivů prostředí (zkoušky klimatické, mechanické, korozní, hořlavost…).

V minulosti řadu let působil v české výrobní společnosti, kde, mimo jiné, zajišťoval i certifikaci výrobků.

Aktuální vypsané kurzy