Jan Henyš

vystudoval Elektrotechnickou průmyslovou školu se zaměřením na Troposférické systémy. Řadu let působil v soukromém sektoru pro zdravotnictví jako odborný technický pracovník v oblasti Rádioterapie a Rádiologie.

Dále jako odborný pracovník pro HPLC – vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii a  genetiku. V oblasti laboratorních metodách a grantech působil jako vývojový pracovník.

Jeho pracovní aktivity ve zdravotnických institucích zahrnovaly implementace systémů a zařízení, ale také servisní činnost. Od roku 2012 působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu na pozici zkušebního technika a posuzovatele technické dokumentace v oblasti zdravotnických prostředků.

Aktuální vypsané kurzy