Ing. František Nekola

Ing. František Nekola je vzděláním elektrotechnik, absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické. V EZÚ pracuje od roku 1978, a to na různých pozicích, například jako vedoucí zkušební a kalibrační laboratoře nebo 16 let jako náměstek ředitele pro zkušebnictví. Aktuálně od ledna 2016 je nově vedoucím oddělení R&D. Zabýval se testováním výrobků a prací na verifikaci jejich vlastností, má praktické zkušenosti i s testováním výrobků. Vzhledem ke svým odborným znalostem z oblasti elektrotechniky přednáší například na odborných konferencích například s tématem bezpečnosti výrobků.

Je rovněž aktivním členem technické a normalizační komise na zdravotnické prostředky nebo členem prezidia v Asociaci autorizovaných a akreditovaných organizací. Je držitelem osobního certifikátu auditora QMS.

 

 

 

 

 

Aktuální vypsané kurzy