Ing. František Nekola

Lektor se dlouhodobě věnuje odvětví zkoušení, inspekcí a certifikace výrobků se zaměřením na obor zdravotnických prostředků. Má praktické zkušenosti ze zkoušení bezpečnosti zdravotnických prostředků, prověřování systémů managementu a z aktivní práce při posuzování shody zdravotnických prostředků v rámci činnosti notifikované osoby. 

V současné době prakticky vykonává činnost auditora systémů managementu u výrobců zdravotnických prostředků, posuzovatele plnění technických požadavků u zdravotnických prostředků a lektorské činnosti. 

 

 

 

 

Aktuální vypsané kurzy