SM BOZP – ISO 45001:2018

Školení je zaměřeno na interpretaci požadavků novelizované normy pro SM BOZP (systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Kromě zamyšlení se nad požadavky této normy získá posluchač dále informace týkající se:

 • jednotné struktury všech nově vydávaných norem systémů managementu a z toho plynoucích výhod
 • přístupu ke kontextu organizace z hlediska SM BOZP
 • přístupu k procesnímu řízení
 • přístupu k managementu rizik na úseku BOZP a pro SM BOZP
 • přístupu k plnění závazných povinností na úseku BOZP
 • přístupu k plánování, provozování, monitorování a zlepšování SM BOZP.

Školení je koncipováno dle praktických potřeb uživatelů normy pro SM BOZP – ISO 45001. Proto jsou do výkladu zařazovány praktické příklady, interaktivní komunikace, workshopy, zvažování výhod a nevýhod v uplatňovaných přístupech v oblasti SM BOZP.

Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s. p. — Praha 8
Celková volná kapacita 0
3 950  bez DPH

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.

Žádost o termín kurzu

Školení je zaměřeno na novelu normy pro systémy managementu kvality. Cílem školení je, aby si každý účastník, ať je z jakékoliv organizace z hlediska velikosti a charakteru, uvědomil, že plnění požadavků normy neznamená zavádění převratných novinek, izolovaných přístupů a byrokracie. Ale naopak, že novela normy je příležitostí, jak v praxi správně uplatňované manažerské návyky 

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny organizace a obory podnikání, dále pro všechny z oblastí systémů managementu kvality a řízení procesů.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu norem a jejich novelizace
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Osnova školení

 • Představení nové normy a rozdílů mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
 • Seznámení s novým přístupem tvorby norem pro systémy managementu
 • Implementace změn
 • Přístup k nastavení systému managementu podle nové normy
 • Identifikování kontextu pro různé typy organizací a stanovení rozsahu systému
 • Diskuse

Co se na kurzu naučím

Průběh školení by měl účastníky navést k odpovědím na základní otázky:

 • Jaké jsou rozdíly oproti požadavkům původní normy
 • Do jaké míry je běžně uplatňovaná firemní praxe ve shodě s novými požadavky normy
 • Jak požadavky normy vnímat v souvislostech a tím dosahovat podporu managementu a byznysu
 • Bude pracné ve firmě zajistit plění požadavků normy
 • Jak dále postupovat
 • Jaká je vyžadována míra dokumentovaných informací
 • Do jaké hloubky a hlavně v jakých oblastech mají být zvažována rizika
 • Jak zajistit realizaci systému managementu kvality jako organickou součást systému řízení firmy
 • Jak prezentovat plnění požadavků normy

Organizační kontakty

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section