ČSN OHSAS 18001:2008 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) umožňuje realizaci efektivního systému řízení se schopností minimalizace rizik BOZP.

Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s. p. — Praha 8
Celková volná kapacita 0

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.

V praxi to znamená dozvědět se informace o řízení organizace tak, aby byla minimalizována rizika BOZP. Přísnější požadavky právních a jiných předpisů a požadavky nejrůznějších zainteresovaných stran v oblasti BOZP jsou záležitosti, které musí management v rámci podnikatelských aktivit řešit.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno organizacím, které chtějí auditovat svůj systém OHSAS, či jiné systémy řízení jakosti a životního prostředí, u nichž vzniká povinnost auditování.

Co je v ceně školení

  • Základní přehled o cílech a formách uplatnění auditování
  • Studijní materiály
  • Propagační materiály
  • Kontakty

Osnova školení

  • Pojmy, zásady a definice z OHSAS 18001:2008
  • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Specifikace a ČSN EN ISO 19011
  • Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a /nebo systému environmentálního managementu
  • Metodika auditování
  • Diskuse

Co se na kurzu naučím

Organizace získá vlastního auditora, jenž je schopen kvalifikovaně prověřit funkčnost zavedeného systému OHSAS.

Organizační kontakty

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section