Ing. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde bylo náplní jeho práce sledování životnosti, spolehlivosti a stálosti seřízení u osobních automobilů. Následně pracoval jako ověřovatel kvality ve výrobě a interní auditor ve společnosti sestavující počítače například pro klienty Compaq nebo HP s měsíční výrobní kapacitou až 40.000 kusů.
Od roku 2002 je zaměstnancem EZÚ a pracuje na pozici auditora certifikačních orgánů EZÚ a CQS. Ing. Imlauf je certifikovaným vedoucím auditorem systémů řízení managementu jakosti (ISO 9001), environmentálního managementu (ISO 14001), managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) a managementu služeb IT (ISO/IEC 20000). Má rovněž Certifikaci ITIL® Foundation version 3.

Kromě práce auditora je ještě členem itSMF Czech Republic, z.s. (IT Service Management Forum), profesní organizace která se věnuje všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií.

Aktuální vypsané kurzy