Mgr. Karolína Peštová

Mgr. Karolína Peštová vystudovala bakalářský studijní program Zdravotnická technika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský studijní program Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Po ukončení studia pracovala jako odborný referent a obchodní zástupce ve společnostech zabývajících se prodejem zdravotnických prostředků v oboru stomatologie. Od ledna 2010 působila pět let na Ministerstvu zdravotnictví, kde se zabývala odborným posuzováním zdravotnických prostředků a tvorbou věcně příslušné legislativy. Po celou tuto dobu byla také členem řady expertních pracovních skupin pro zdravotnické prostředky zřízených při Evropské komisi a Radě EU. Po odchodu z pozice vedoucí oddělení zdravotnických prostředků na Ministerstvu zdravotnictví uplatnila své odborné znalosti v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., kde byla zaměstnána na pozici garanta pro klinická hodnocení. Po čtyřech letech působení u notifikované osoby se opět vrátila do státní správy a v současné době pracuje na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, odboru zdravotnických prostředků na pozici vedoucí oddělení klinického hodnocení a vigilance.

V posledních letech se aktivně podílela na přípravě návrhů adaptace nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro do českého právního řádu. Je zástupcem ČR v koordinační skupině Evropské komise Medical Device Coordination Group (MDCG), v komitologickém Výboru pro zdravotnické prostředky a zástupcem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve skupině kompetentních autorit pro zdravotnické prostředky Competent Authorities for Medical Devices (CAMD).

Aktuální vypsané kurzy