Ing. Jaroslava Hájková

Ing. Jaroslava Hájková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní aktivity ve fakultní nemocnici zahrnovaly kromě odborné činnosti v laboratorních metodách (zejména práce s diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro) také práci metrologa oddělení, zavádění systému jakosti a akreditace laboratoří.

V EZÚ pracuje na pozici posuzovatel technické dokumentace v oblasti biologického hodnocení a sterilizace.

Aktuální vypsané kurzy