Ing. Jaroslava Hájková

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní aktivity ve fakultní nemocnici zahrnovaly kromě odborné činnosti v laboratorních metodách (zejména práce s diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro) také práci metrologa oddělení, zavádění systému jakosti a akreditaci laboratoří. 

V současné době je lektorka specialistkou EZÚ na problematiku biologické bezpečnosti zdravotnických prostředků, kde navazuje na dlouholeté působení na pozici posuzovatele technické dokumentace v oblasti biologického hodnocení a sterilizace v rámci posuzování shody zdravotnických prostředků notifikovanou osobou. 

Aktuální vypsané kurzy