Sterilizace a biologické hodnocení ZP dle požadavků nařízení Europského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Školení je zaměřeno na informace o tvorbě technické dokumentace v oblasti sterilizace a hodnocení biologické bezpečnosti zdravotnických prostředků – náležitosti potřebné v rámci vypracování technické dokumentace v návaznosti na nové legislativní požadavky a příslušné normy.

Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8
Celková volná kapacita 10
11 600  bez DPH

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno výrobcům zdravotnických prostředků.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu legislativy, norem a praxe
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Drobné občerstvení
 • Oběd

Osnova školení

Sterilizace zdravotnickým prostředků

 • Výběr metody, riziková analýza, charakterizace postupu, zařízení, definování výrobku a postupu
 • Validace
 • Přezkoumání, revalidace
 • Uvolnění výrobku ze sterilizace
 • Posouzení shody  – plnění požadavků MDR
 • Normy uplatňované v oblasti sterilizace
 • Systém managementu kvality sterilizace

Čisté prostory

 • Požadavky  
 • Monitorování 

Obalové systémy z hlediska sterilizace 

 • Výběr obalových materiálů
 • Vlastnosti mikrobiální bariéry
 • Návrh a vývoj sytému balení
 • Plán odběru vzorků, zdůvodnění výběru vhodných zkoušek, kritéria
 • Průkaz neporušenosti systému sterilní bariéry po sterilizaci a při následné zkoušce funkčnosti
 • Proces balení a jeho validace

Biologické hodnocení 

 • posuzování shody ZP a biologická bezpečnost
 • technická dokumentace a požadavky MDR
 • biologické hodnocení jako systematický a plánovaný proces
 • návrh a vývoj ZP, výběr materiálů
 • normy řady ISO 10993-x a další normy
 • soulad s plánem řízení rizik
 • kategorizace ZP podle styku s lidským tělem
 • fyzikální a chemické informace pro analýzu biologických rizik, materiálové a výrobkové charakteristiky
 • zohlednění dostupných údajů, analýza mezer v datech
 • biologické zkoušení
 • zpráva z biologického hodnocení
 • interpretace údajů biologického hodnocení, posouzení celkové biologické bezpečnosti

Co se na kurzu naučím

Požadavky na vypracování technické dokumentace zdravotnických prostředků v oblasti sterilizace a biologické bezpečnosti v návaznosti na novou legislativu a příslušné normy.

Organizační kontakty

Bc. Renáta Kreškóciová

Bc. Renáta Kreškóciová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Ing. Jaroslava Hájková

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní aktivity ve fakultní nemocnici...

Zobrazit detail
Jaroslava_Hajkova

Ing. Leona Hubačová

Vystudovala studijní program Chemie a technologie potravin na Mendelově Univerzitě v Brně. Po skončení studia pracovala 9 let ve společnosti zabývající se etylenoxidovou sterilizaci. Nejdříve praco...

Zobrazit detail
Leona Hubacova

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section