Posuzování zdravotnických prostředků – kompletní kurz

Získejte přehled o požadavcích na biologické hodnocení a sterilizaci zdravotnických prostředků, klinické hodnocení zdravotnických prostředků a elektrickou bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů).

 • Posuzování shody zdravotnických prostředků
 • Plnění požadavků norem a audit
 • Technická dokumentace
 • Biologické hodnocení, sterilizace, klinické hodnocení
 • Legislativa
Délka kurzu 3 x 8 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8
Celková volná kapacita
19 850  bez DPH

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.


Zahrnuto v ceně

 • Klimatizace
 • Občerstvení
 • Parkování
 • Propagační materiály
 • Studijní materiály
 • Wi-Fi

Pro výrobce zdravotnických prostředků, pracovníky podílející se na vypracování zpráv z klinického hodnocení, designéry aktivních ZP, techniky, nebo jejich zplnomocnění zástupci, pracovníky z oblasti regulatory, kvality, návrhu a vývoje a další pracovníky odpovědné za uvádění zdravotnických prostředků na trh, tvorbu a udržování technické dokumentace. A dále pracovníky výrobců, kteří jsou odpovědni za vytváření, udržování a rozvoj systémů managementu kvality a za plnění požadavků příslušných předpisů.

Pro koho je školení určeno

Pro výrobce zdravotnických prostředků, pracovníky podílející se na vypracování zpráv z klinického hodnocení, designéry aktivních ZP, techniky, nebo jejich zplnomocnění zástupci, pracovníky z oblasti regulatory, kvality, návrhu a vývoje a další pracovníky odpovědné za uvádění zdravotnických prostředků na trh, tvorbu a udržování technické dokumentace. A dále pracovníky výrobců, kteří jsou odpovědni za vytváření, udržování a rozvoj systémů managementu kvality a za plnění požadavků příslušných předpisů.

Osnova školení

Den 1

1. část

 • co je posouzení shody
 • legislativa platná pro ZP
 • posuzování shody v EZÚ
 • nejčastější nedostatky
 • nová legislativa – Medical Device Regulation

2. část

 • Role a rozsah auditu při certifikaci zdravotnického prostředku oznámenou osobou
 • Jaké články ISO 13485 se vztahují k jednotlivým požadavkům příloh č. 2, 5, 6 a 7 NV 54/2015 Sb.
 • Co skutečně znamenají požadavky předpisu a normy v praxi
 • Jak přistupovat k plnění požadavků
 • Jakých chyb se výrobci nejčastěji dopouštějí

Den 2

 • Minimální obsah technické dokumentace v návaznosti na zvolený postup posouzení shody
 • Dokumentace řízení rizika
 • Použití technických norem a jejich harmonizace
 • Balení ZP, stanovení skladovacích podmínek a stabilitní studie
 • Značení zdravotnických prostředků – informace poskytované uživatelům zdravotnických prostředků
 • Návrh a vývoj zdravotnických prostředků dle požadavků ČSN EN ISO 13485:2016
 • Nejčastější nedostatky

Den 3

1. část

Biologické hodnocení:

 • Strategie a programový obsah biologického hodnocení v návaznosti na normy ČSN EN ISO 10993 – 1:2010
 • Zařazení zdravotnických prostředků podle povahy styku s lidským tělem
 • Přijatelnost materiálů pro určený účel, materiálové a výrobkové charakteristiky
 • Soulad s plánem řízení rizika
 • Zvážení všech případných účinků a zohlednění dostupných údajů před navržením zkoušek
 • Výběr zkoušek a jejich provádění
 • Interpretace existujících údajů a výsledků zkoušení
 • Interpretace údajů biologického hodnocení a posouzení celkové biologické bezpečnosti

Sterilizace:

 • Výběr sterilizační metody, její popis a zdůvodnění výběru
 • Řešení procesu sterilizace a jejího případného selhání v analýze rizik
 • Charakterizace steriliz. činidla, postupu a zařízení, definování výrobku a postupu
 • Validace sterilizace dle příslušné normy včetně souvisejících zkoušek
 • Přezkoumání a schválení validační zprávy, plán revalidací
 • Postup uvolnění výrobku ze sterilizace a udržování účinnosti postupu
 • Klasifikace a monitorování čistých prostor v souladu s příslušnými normami

2. část

 • Související legislativa
 • Požadavky na klinické hodnocení ZP – způsoby sběru a zpracování klinických dat.
 • Požadavky na postmarketingové sledování dle rizikové skupiny.
 • Provázanost klinického hodnocení s dalšími součástmi dokumentace.
 • Nejčastější chyby klinických hodnocení.
 • Diskuse

3. část

 • Legislativa vs. harmonizované normy
 • Struktura norem řady 60601-xx
 • Základní bezpečnost a nezbytá funkčnost
 • Klasifikační třídy ME přístrojů
 • Požadavky normy 60601-1
 • Požadavky navazujících norem
 • Nejčastější problémy

Co se na kurzu naučím

Den 1

1. část

 • Porozumět procesu posuzování shody zdravotnických prostředků
 • Přehled o základních předpisech
 • Jak postupuje  notifikovaná  osoba při posuzování shody zdravotnických prostředků

2. část

 • Uvědomit si, jaké požadavky jsou na systémů managementu kvality kladeny příslušnými předpisy
 • Jak využít pro vytváření, udržování a rozvoj systému managementu kvality ISO 13485
 • Jak identifikovat procesy a zařízení, které je nutno validovat, resp. kvalifikovat a jakých chyb se vyvarovat při shromažďování důkazů o efektivitě systému, resp. o shodnosti výrobků.

Den 2

 • Co vše by mělo být součástí technické dokumentace
 • Co vše musí jednotlivé části technické dokumentace obsahovat
 • Jak postupuje notifikovaná osoba při posuzování technické dokumentace zdravotnických prostředků a co je nutné pro posouzení notifikované osobě předložit

Den 3

1. část

 • Požadavky na zpracování technické dokumentace ZP v oblasti biologického hodnocení a sterilizace v návaznosti na harmonizované normy a související legislativu.

2. část

 • Připravit vyhovující klinické hodnocení  ZP (formální náležitosti i relevantní klinická data).
 • Naplánovat přiměřené postmarketingové sledování ZP (po stránce klinického užití)

3. část

 • Přehled norem v oblasti aktivních ZP
 • Příklady nejčastějších chyb při návrhu

Organizační kontakty

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Ing. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní akti...

Zobrazit detail
silueta_muz_original_48-255x300-255x300

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section