Nařízení eIDAS : od elektronického podpisu po elektronickou identifikaci

Kurz nabízí komplexní pohled na dopady nařízení eIDAS v jednotlivých oblastech a změnách i příležitostech, které tato evropská legislativa přináší. Zvláštní pozornost je věnována novinkách v oblasti elektronické identifikace včetně možnosti stát se tzv. soukromoprávním poskytovatelem identit a dále pak službám vytvářejí důvěru, tj. elektronickým podpisům, pečetím, razítkům, ale též, elektronickému doručování (e-Delivery), nebo elektronické identifikaci (eID) či webové (SSL) certifikáty. Po absolvování kurzu by měli mít jeho účastníci přehled o tom, zda a jak na ně eIDAS dopadne a jak se na jeho zavedení připravit.

Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8, Newslab
Celková volná kapacita 32

2 500 3 200  bez DPH

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí podrobněji seznámit s nařízením eIDAS a jeho dopady na jednotlivé oblasti. Svým zaměřením je kurz vhodný především pro vedoucí IT pracovníky ze státní správy i samosprávy a zájemce o získání statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru či soukromoprávní poskytovatele identit. V neposlední řadě je kurz vhodný pro konzultanty v oblasti ICT.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení
 • Certifikát

Osnova školení

 • Úvod do nařízení eIDAS: jeho vznik v širších souvislostech jednotného digitálního trhu a tzv. DSI (Digital Service Infrastructure); stručné představení nařízení a hlavních oblastí regulace včetně porovnání se Směrnicí č. 1999/93/ES; přehled klíčových termínů implementace; co vše spadá pod služby vytvářející důvěru; národní orgán dohledu.
 • eIDAS a právní řád ČR: národní úprava v podobě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a tzv. změnového zákona č. 298/2016 Sb.
 • Elektronická identifikace: vzájemné uznávání prostředků elektronické identifikace; úrovně záruky a požadavky na tyto prostředky dle Prováděcího nařízení Komise EU č. 2015/1502; národní brány pro přeshraniční uznávání eID; oznamování národních systémů elektronické identifikace; aktuální stav oznámených systémů (zemí).
 • Elektronická identifikace v ČR: zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, role Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA), eIDAS uzel a situace v ČR, jak se stát soukromoprávním poskytovatelem identit (IdP), alias „kvalifikovaným systémem“, přehled kvalifikovaných poskytovatelů.
 • Elektronický podpis dle: úprava elektronických podpisů a rozdíl mezi zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým podpisem; certifikáty pro vytváření elektronických podpisů a prostředky pro jejich uložení; (kvalifikované) elektronické pečetě a jejich vztah k elektronickým značkám dle zákona č. 227/2000 Sb.
 • Elektronické doručování: úvod do systémů elektronického doručování (eDelivery), rozdíl mezi důvěryhodnými službami elektronického doporučeného doručování a kvalifikovanými službami elektronického doporučeného doručování, vztah eIDAS a informačního systému datových schránek (ISDS), případně jiných systémů elektronického doručování ve specifických oblastech (elektronické zdravotnictví, daně …).
 • TLS/SSL certifikáty a ostatní aspekty: úprava TLS/SSL certifikátů dle eIDAS; vztah eIDAS k NIS a případně dalším předpisům.
 • Diskuze

Co se na kurzu naučím

Na kurzu budu mít možnost získat odpovědi na všechny otázky spojené s nařízením eIDAS, naučím se posuzovat, zda vybranou službu v mé organizaci je možné považovat za službu vytvářející důvěru a jaké mi z toho plynou povinnosti. V oblasti elektronického podpisu se pak seznámím s rozdíly mezi elektronickým podpisem, značkou a časovým razítkem, stejně, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy elektronických podpisů a jaká konkrétní zařízení k jejich vytváření potřebuji.

Lektoři

Mgr. Jiří Průša

Mgr. Jiří Průša má více než 15 let zkušeností s projekty eGovernmentu jak na domácí, tak evropské úrovni. Ve vztahu k nařízení eIDAS se aktivně podílel především na zprovoznění českého národního…

Zobrazit detail

Organizační kontakty

Ing. Lucie Rainová

JobVedoucí vzdělávání

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru