Komplexní školení GDPR

Cílem školení je poskytnout absolventům ucelený přehled o problematice GDPR. Po ukončení školení budou posluchači schopni sami implementovat opatření dle směrnice GDPR.
Školení je rozděleno do 3 bloků

Jednotlivé bloky školení lze zakoupit samostatně. Zájemcům o komplexní školení nabízíme tento komplextní produkt s výraznou slevou.

Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8
Celková volná kapacita 0

10 950  bez DPH

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.


Zahrnuto v ceně

 • Klimatizace
 • Občerstvení
 • Parkování
 • Propagační materiály
 • Studijní materiály
 • Wi-Fi

Pro koho je školení určeno

 • Pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat
 • Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů.

Školení je možno využít jako součást přípravy na implementaci požadavků GDPR v organizaci, nebo přímo jako součást implementace GDPR v organizaci.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení

Osnova školení

 • 1. blok – GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  • Základní informace o Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Informace o platné a připravované legislativě v oblasti ochrany osobních údajů
  • Základní pojmy – výklad základní terminologie v oblasti ochrany osobních údajů a změn mezi zákonem na ochranu osobních údajů a novým nařízením GDPR
  • Zásady a podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů: výklad požadavků článků 5 – 11
  • Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů)
  • Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů
  • Role při ochraně osobních údajů: správce a zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů, subjekt údajů a jeho práva (výklad požadavků na odpovědnost za dodržování GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů (článek 37 – 39), správce, zpracovatel (článek 24 – 31), subjekt údajů (článek 12 – 22))
  • Dokumentace a záznamy při zpracování osobních údajů
  • Procesy ochrany osobních údajů: GDPR a jeho vliv na změny procesů organizace (zabezpečení osobních údajů, ohlašování případů porušení dle GDPR, vztahy se subdodavateli a dalšími subjekty, zpracovatelé a jiní správci, hodnocení a řízení rizik)
  • Jak postupovat při implementaci: popis obecného postupu při implementaci požadavků GDPR, odpovědnost vůči subjektům údajů a sankce za nedodržování směrnice EU
  • Užitečné odkazy
 • 2. blok – Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část
  • Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů
  • ¥ Příprava implementace GDPR ve 4 krocích – základní informace o přípravě postupu implementace požadavků GDPR
  • 1. krok – vytvoření hrubé mapy zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení s vytvořením mapy zpracování osobních údajů dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy
  • 2. krok – správa a klasifikace jednotlivých zpracování osobních údajů – určení účelu zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení se stanovením účelu zpracování a právního titulu zpracování vytvořeného dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy
  • Ochrana osobních údajů při zabezpečování BOZP, personalistice a při pracovních činnostech s příklady různých zpracování osobních údajů v jednotlivých oblastech a jejich zabezpečením
  • Praktické cvičení – vytvoření záznamu o zpracování osobních údajů dle podkladů zpracování fiktivní firmy
 • 3.blok -Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) II. Část analýza rizik + DPIA
  • Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů
  • Příprava implementace GDPR ve 4 krocích – základní informace a stručné shrnutí postupu a výstupů předchozích kroků postupu implementace požadavků GDPR (1. a 2. krok – viz školení „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část“).
  • 3. krok – analýza rizik a zavedení vhodných opatření, včetně praktického cvičení s vytvořením analýzy rizik dle zadaných podkladů zpracování fiktivní firmy.
  • Způsoby ošetření rizik
  • Stanovení organizačních a technických opatření pro ochranu osobních údajů pro pokrytí identifikovaných rizik, včetně praktického cvičení.
  • Kontext se systémem řízení rizik dle GDPR, možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí
  • Analýza dopadu (DPIA) na ochranu osobních údajů (DPIA + analýza rizik).
  • 4. krok – vedení dokumentů a záznamů o činnostech k prokázání souladu.
   Předpokládané znalosti: výhodou je absolvovat na kurz „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část“ a být obeznámen se zákonem na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat a osobních údajů.

Doporučené doplňkové materiály

Co se na kurzu naučím

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů a jednotlivých cvičení naučit účastníky školení pomocí zadaných podkladů o zpracování osobních údajů fiktivní firmy zvládnout základní kroky při implementaci požadavků GDPR (provést vyhodnocením dopadů zpracování osobních údajů na práva a svobody subjektů, analýzu rizik a minimalizaci rizik přijetím organizačních a technických opatření).
Cílem školení je vytvoření systému identifikace, hodnocení a řízení rizik zpracování osobních údajů, který je základem pro přijetí organizačních a technických opatření a prokazování souladu s požadavky GDPR.

Lektoři

Jiří Feřtek

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině a následně postgraduálního studia jakosti na ČVUT. Po celou dobu své profesní praxe se věnuje oblasti řízení kvality a později také managementu bezpečnosti…

Zobrazit detail

Organizační kontakty

Ing. Lucie Rainová

JobVedoucí vzdělávání

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru