Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) II. část analýza rizik + DPIA

Cílem školení je naučit účastníky provést pro identifikovaná zpracování osobních údajů identifikaci, hodnocení a řízení rizik zpracování osobních údajů a také vyhodnocením dopadů zpracování osobních údajů na práva a svobody subjektů, včetně přijetí organizačních a technických opatření pro snížení těchto rizik.

 • Stručný úvod do problematiky
 • Definice
 • Legislativa a právní předpisy
 • Označení výrobků
 • GDPR regulace
Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8
Celková volná kapacita 0

4 350  bez DPH

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.


Zahrnuto v ceně

 • Klimatizace
 • Občerstvení
 • Parkování
 • Propagační materiály
 • Studijní materiály
 • Wi-Fi

Toto školení navazuje na školení „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část“, ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a následně se pak naučili provádět identifikaci zpracování a vytvoření záznamů o zpracování osobních údajů.

Pro koho je školení určeno

 • Pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat
 • Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů.

Školení je možno využít jako součást přípravy na implementaci požadavků GDPR v organizaci, nebo přímo jako součást implementace GDPR v organizaci.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení

Osnova školení

 • Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů
 • Příprava implementace GDPR ve 4 krocích – základní informace a stručné shrnutí postupu a výstupů předchozích kroků postupu implementace požadavků GDPR (1. a 2. krok – viz školení „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část“).
 • 3. krok – analýza rizik a zavedení vhodných opatření, včetně praktického cvičení s vytvořením analýzy rizik dle zadaných podkladů zpracování fiktivní firmy.
 • Způsoby ošetření rizik
 • Stanovení organizačních a technických opatření pro ochranu osobních údajů pro pokrytí identifikovaných rizik, včetně praktického cvičení.
 • Kontext se systémem řízení rizik dle GDPR, možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí
 • Analýza dopadu (DPIA) na ochranu osobních údajů (DPIA + analýza rizik).
 • 4. krok – vedení dokumentů a záznamů o činnostech k prokázání souladu.
  Předpokládané znalosti: výhodou je absolvovat na kurz „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část“ a být obeznámen se zákonem na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat a osobních údajů.

Doporučené doplňkové materiály

Co se na kurzu naučím

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů a jednotlivých cvičení naučit účastníky školení pomocí zadaných podkladů o zpracování osobních údajů fiktivní firmy zvládnout základní kroky při implementaci požadavků GDPR (provést vyhodnocením dopadů zpracování osobních údajů na práva a svobody subjektů, analýzu rizik a minimalizaci rizik přijetím organizačních a technických opatření).
Cílem školení je vytvoření systému identifikace, hodnocení a řízení rizik zpracování osobních údajů, který je základem pro přijetí organizačních a technických opatření a prokazování souladu s požadavky GDPR.

Lektoři

Jiří Feřtek

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině a následně postgraduálního studia jakosti na ČVUT. Po celou dobu své profesní praxe se věnuje oblasti řízení kvality a později také managementu bezpečnosti…

Zobrazit detail

Organizační kontakty

Ing. Lucie Rainová

JobVedoucí vzdělávání

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru