ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systém managementu bezpečnosti informací

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu organizace. Tato mezinárodní norma také zahrnuje požadavky na posuzování a ošetření rizik bezpečnosti informací přizpůsobené potřebám organizace.

 

Délka kurzu 6 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8
Celková volná kapacita 0
6 880  bez DPH

Dostupné na objednávku

Naučí se vymezit vůdčí role, odpovědnosti a pravomoci organizace, plánovat opatření zaměřená na rizika a příležitosti, posuzovat a ošetřovat rizika bezpečnosti informací a v neposlední řadě hodnotit výkonnost, analyzovat výsledky a zlepšovat dosavadní stav.

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro všechny podniky a obory podnikání, které přichází do styku s prací na PC a mají přístup do veřejné internetové sítě.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu normy a praxe v oblasti bezpečnosti informací a auditů
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakt

Osnova školení

 • Úvod do problematiky
 • Definice pojmů
 • Systém řízení bezpečnosti informací
 • Role, odpovědnosti a pravomoci organizace
 • Opatření zaměřená na rizika a příležitosti
 • Dokumentované informace
 • Posuzování rizik bezpečnosti informací
 • Ošetření rizik bezpečnosti informací
 • Monitorování, měření, analýza a hodnocení
 • Interní audit
 • Neshody a nápravná opatření
 • Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
 • Řízení incidentů bezpečnosti informací
 • Soulad s požadavky

Co se na kurzu naučím

Řídit systém bezpečnosti informací v organizaci.

Organizační kontakty

Bc. Renáta Kreškóciová

Bc. Renáta Kreškóciová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Ing. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde b...

Zobrazit detail
Petr_Imlau_orez

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section