Blok III – Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klinické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů)

Získejte přehled o požadavcích na biologické hodnocení a sterilizaci zdravotnických prostředků, klinické hodnocení zdravotnických prostředků a elektrickou bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů).

 • Biologické hodnocení
 • Sterilizace
 • Související legislativa a požadavky na hodnocení ZP
 • Legislativa vs. harmonizované normy

 

Délka kurzu 8 hodin
Místo konání EZÚ, s.p. — Praha 8
Celková volná kapacita
7 350  bez DPH

Na toto školení není momenálně vypsán konkrétní termín. Můžete nás kontaktovat pro získání termínu na míru.


Zahrnuto v ceně

 • Klimatizace
 • Občerstvení
 • Parkování
 • Propagační materiály
 • Studijní materiály
 • Wi-Fi

Elektrotechnický zkušební ústav  – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá školení Hodnocení zdravotnických prostředků a elektrická bezpečnost zdravotnických přístrojů. Školení je rozděleno na 3 části: Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klinické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů).

První část školení je zaměřena na informace o procesu posuzování technické dokumentace v oblasti biologického hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků – náležitosti potřebné v rámci vypracování technické dokumentace v návaznosti na legislativní požadavky a harmonizované normy.

V druhé části se dozvíte vše podstatné o klinickém hodnocení zdravotnických prostředků a závěrečné zprávě z klinického hodnocení. Zjistíte, jaké jsou požadavky na následné postmarketingové sledování zdravotnického prostředku z pohledu klinického užití a aktualizace klinického hodnocení. Stručně se seznámíte s příslušnou legislativou a nejčastějšími nedostatky.

Třetí část se bude věnovat informacím o elektrické bezpečnosti aktivních zdravotnických přístrojích, vztahujících se normách a nejčastějších problémech při zkouškách dle harmonizovaných norem.

Pro koho je školení určeno

Pro výrobce zdravotnických prostředků, pracovníky podílející se na vypracování zpráv z klinického hodnocení, designéry aktivních ZP, techniky.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení

Osnova školení

1. část

Biologické hodnocení:

 • Strategie a programový obsah biologického hodnocení v návaznosti na normy ČSN EN ISO 10993 – 1:2010
 • Zařazení zdravotnických prostředků podle povahy styku s lidským tělem
 • Přijatelnost materiálů pro určený účel, materiálové a výrobkové charakteristiky
 • Soulad s plánem řízení rizika
 • Zvážení všech případných účinků a zohlednění dostupných údajů před navržením zkoušek
 • Výběr zkoušek a jejich provádění
 • Interpretace existujících údajů a výsledků zkoušení
 • Interpretace údajů biologického hodnocení a posouzení celkové biologické bezpečnosti

Sterilizace:

 • Výběr sterilizační metody, její popis a zdůvodnění výběru
 • Řešení procesu sterilizace a jejího případného selhání v analýze rizik
 • Charakterizace steriliz. činidla, postupu a zařízení, definování výrobku a postupu
 • Validace sterilizace dle příslušné normy včetně souvisejících zkoušek
 • Přezkoumání a schválení validační zprávy, plán revalidací
 • Postup uvolnění výrobku ze sterilizace a udržování účinnosti postupu
 • Klasifikace a monitorování čistých prostor v souladu s příslušnými normami

2. část

 • Související legislativa
 • Požadavky na klinické hodnocení ZP – způsoby sběru a zpracování klinických dat.
 • Požadavky na postmarketingové sledování dle rizikové skupiny.
 • Provázanost klinického hodnocení s dalšími součástmi dokumentace.
 • Nejčastější chyby klinických hodnocení.
 • Diskuse

3. část

 • Legislativa vs. harmonizované normy
 • Struktura norem řady 60601-xx
 • Základní bezpečnost a nezbytá funkčnost
 • Klasifikační třídy ME přístrojů
 • Požadavky normy 60601-1
 • Požadavky navazujících norem
 • Nejčastější problémy

Co se na kurzu naučím

1. část

 • Požadavky na zpracování technické dokumentace ZP v oblasti biologického hodnocení a sterilizace v návaznosti na harmonizované normy a související legislativu.

2. část

 • Připravit vyhovující klinické hodnocení  ZP (formální náležitosti i relevantní klinická data).
 • Naplánovat přiměřené postmarketingové sledování ZP (po stránce klinického užití).

3. část

 • Přehled norem v oblasti aktivních ZP.
 • Příklady nejčastějších chyb při návrhu.

Organizační kontakty

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

Vedoucí vzdělávání

Lektoři

Ing. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní akti...

Zobrazit detail
silueta_muz_original_48-255x300-255x300

Nevyhovuje vám tento formát školení? Vyzkoušejte Kurzy na míru

Kurz vypsaný - objednávka

Section

reCAPTCHA

Section