Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček je absolventem pedagogické fakulty UK a Graduate schoul of Business v USA, kde studoval bankovnictví. Po mnoha letech strávených v bankovním sektoru například jako vedoucí odboru řízení rizik nebo v mezinárodní auditorské společnosti KPMG jako konzultant, je již posledních 12 let jedním z klíčových manažerů pro certifikace a inspekce v Elektrotechnickém zkušebním ústavu.

Aktuálně působí jako vedoucí certifikačního orgánu systémů kvality řízení a certifikaci výrobků, dále je technickým vedoucím atestačního střediska a manažerem pro inspekce. Na své pozici se zabývá certifikací systémů řízení, výrobkovou certifikací řízením inspekcí ve výrobě atestacemi informačních systémů veřejné správy.

Má rovněž praktické zkušenosti s auditováním systémů řízení a odborné znalosti z oblasti certifikace IT služeb. V těchto oblastech také přednáší na odborných konferencích a publikuje v odborných periodicích. Aktivně působí také v profesních sdruženích, například jako člen řídícího výboru programu Česká kvalita, jako člen technického výboru pro výrobkovou certifikaci při Českém institutu pro akreditaci.  Zároveň je držitelem několik osobních certifikátů pro systémy kvality.

Aktuální vypsané kurzy