Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.

Vystudoval biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, následovalo Ph.D. v oboru biomedicína na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Řadu let působil v primárním výzkumu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a 3. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Aktuálně vede již šestým rokem tým na Státním zdravotním ústavu zabývající se celoevropským toxikologickým hodnocením chemických látek, jejich vlivem na lidské zdraví, včetně identifikace, charakterizace hazardu a analýzou rizik. Dále čtvrtým rokem externě spolupracuje s EZÚ jako posuzovatel biokompatibility zdravotnických prostředků. Je autorem řady vědeckých publikací, odborně působí ve skupině Mammalian Toxicology Expert Group pod Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Endocrine Disruption Expert Group pod Evropskou chemickou agenturou.

Aktuální vypsané kurzy