Jiří Feřtek

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině a následně postgraduálního studia jakosti na ČVUT. Po celou dobu své profesní praxe se věnuje oblasti řízení kvality a později také managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) a managementu služeb IT (ISO/IEC 20000). Aktivně působí jako certifikovaný manažer kvality, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, auditor kvality a bezpečnosti informací, manažer bezpečnosti informací, bezpečnostní ředitel, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Kromě těchto činností je také člen komory pověřenců pro ochranu osobních údajů. Od roku 2010 spravuje jako manažer bezpečnosti informací certifikovaný systém bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 ve významné IT společnosti. Vedle lektorských činností v otevřených školení GDPR se aktivně věnuje implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).