Ing. Petra Plodíková

Ing. Petra Plodíková je lektorka pracující na pozici vedoucí testovacího pracoviště Výzkumného ústavu organických syntéz (VUOS a.s.), má 20 let praxe v oboru preklinického testování léčiv, biologického hodnocení zdravotnických prostředků a testování nebezpečnosti chemických látek.

Aktuální vypsané kurzy