Ing. Petr Šmídl, CSc.

Ing. Petr Šmídl, CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Je držitelem certifikátů Vedoucí auditor norem řady ISO 9000:2000, EN ISO 13485:2012 a Interní auditor EN ISO 13485: 2012. Řadu let působil na VŠCHT jako vědecký pracovník. Jeho pracovní aktivity ve společnosti Immunotech, s.r.o., v níž mnoho let působil i na pozici ředitele vývoje, výroby a Quality & Regulatory Affairs, zahrnovaly syntézu sorbentů pro separace a analýzy přírodních směsí, návrh, vývoj a výrobu imunodiagnostických souprav, systémy řízení kvality pro návrh, vývoj a výrobu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a auditorskou činnost.

Od roku 2013 se zaměřoval na konzultační činnost. Externím spolupracovníkem notifikované osoby pro oblast auditu a posuzování je od roku 2015.

Mezi lety 2005 – 2009 byl místopředsedou CZEDMA a od roku 2009 je jejím předsedou. Zabývá se prací v pracovních skupinách MZ ČR pro legislativu týkající se zdravotnických prostředků, je členem EDMA Task Force on Regulatory and Scientific Issues, posuzovatel ČIA a vyvíjí přednáškové aktivity pro výrobce, distributory a uživatele diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v ČR.

Aktuální vypsané kurzy