Ing. Petr Šmídl, CSc.

Je absolventem VŠCHT v Praze, kde rovněž získal vědeckou hodnost kandidáta věd. Pracoval v akademickém výzkumu a ve vysokoškolské výuce, dvacet let se působil ve vedoucích funkcích ve vývoji, výrobě a při řízení systémových a regulatorních záležitostí IVD. Od roku 2015 působí jako vedoucí auditor notifikované osoby a věnuje se též poradenství a přednáškové činnosti v oblasti ZP.  

Aktuální vypsané kurzy