Ing. Miroslav Vondra

Ing. Miroslav Vonda je absolventem SPŠ elektrotechnické a následně ČVUT, Fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia v oboru měření. V EZÚ působí od roku 1978 a již mnoho let působí jako technický vedoucí laboratoře elektromagnetické kompatibility a akustiky. Zabývá se plánováním a organizací zkoušek elektromagnetické kompatibility, návrhy zkušebního pracoviště a prováděním zkoušek podle Nařízení vlády č. 616/2006, dále zkouškami drážních vozidel, homologacemi autopříslušenství a homologacemi elektromobilů. Byl na stáži ve zkušebně LCIE v Paříži a sbíral zkušenosti v EMC laboratořích v Německu, Maďarsku, Švédsku, v Texasu, v Pensylvánii a v Číně.

Je rovněž odborníkem na měření hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002, měřením hluku domácích spotřebičů, strojů, měřením hluku na pracovním místě. Má praktické zkušenosti s měřením elektroakustických měničů, vysílačů a zesilovačů. Jeho odborné znalosti jsou i z oblasti konstrukce měřících přístrojů a bezodrazových komor. Bylo mu uděleno 5 autorských osvědčení v oboru měření a automatizace.

Ing. Vondra je aktivním členem Technické normalizační komise pro akustiku, členem Technické normalizační komise pro elektromagnetickou kompatibilitu a členem Technické normalizační komise pro elektroakustiku. 8 let byl rovněž technikem vývoje v Interdisciplinárním řešitelském kolektivu při českém svazu vědeckotechnických společností.

Aktuální vypsané kurzy