Ing. Milan Šantrůček

Ing. Milan Šantrůček vystudoval chemii na Humboldtově Univerzitě v Berlíně. Po krátkém působení ve farmaceutickém výzkumu jako vědecký pracovník pracuje již téměř 20 let v oblasti zdravotnických prostředků. Působil u řady zahraničních firem na různých funkcích včetně manažerských a řídících. Jeho pracovní aktivity zahrnovaly uvádění výrobků na trh, prodejní a poprodejní činnosti zejména v oblasti hojení ran, kardiologie, dentálních materiálů, kochleárních implantátů a dalších. Několik let se zabýval zavedením systému úhrad zdravotní péče podle diagnózy, DRG. Byl zakládajícím členem asociace výrobců zdravotnických prostředků CZECHMED, kde byl několik let členem předsednictva a v letech 2002-2006 jeho předsedou. Je držitelem certifikátu Interní auditor EN ISO 13485:2012.

V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. nyní pracuje jako manažer produktu a posuzovatel technické dokumentace zdravotnických prostředků při posuzování shody. Pravidelně si zvyšuje kvalifikaci účastí na školeních. Jeho přednášková činnost se zaměřuje na správný postup posuzování shody zdravotnických prostředků a rozbor a implementaci legislativních požadavků.

Aktuální vypsané kurzy