Ing. Martin Tulis

Ing. Martin Tulis vystudoval ČVUT. Během svého profesního života měl možnost se seznámit s problematikou zdravotnických prostředků z mnoha pohledů. Jak z pohledu výrobce v oblasti vývoje a regulátory, tak z pohledu notifikované osoby a regulátora ZP.

Aktuální vypsané kurzy