Ing. Marija Gorelova

Marija Gorelova vystudovala Biomedicínské inženýrství, pokračuje v doktorském studijním programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT a částečně tamtéž působí jako lektor.

Od roku 2017 pracuje na Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) jako odborný posuzovatel shody zdravotnických prostředků a technický expert. Zároveň se věnuje problematice interních a externích auditů systémů managementu kvality u výrobců, dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, přípravě a přechodu na nové legislativní požadavky dle MDR a také problematice aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky.

Aktuální vypsané kurzy