Ing. Leona Hubačová

Vystudovala studijní program Chemie a technologie potravin na Mendelově Univerzitě v Brně.

Po skončení studia pracovala 9 let ve společnosti zabývající se etylenoxidovou sterilizaci. Nejdříve pracovala na pozici vedoucí laboratoře, kde byla zodpovědná za mikrobiologické a chemické testování, později byla odpovědná také za validace sterilizačních procesů.

V letech 2015 – 2017 se věnovala konzultační činnosti v oblasti validace sterilizace zdravotnických prostředků.

Od roku 2018 působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) jako odborný posuzovatel technické dokumentace v oblasti sterilizace, balení a čistých prostor v rámci posuzování shody zdravotnických prostředků notifikovanou osobou.

V současné době je lektorka specialistou EZÚ na problematiku sterilizačních metod zdravotnických prostředků.

Aktuální vypsané kurzy