Ing. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní aktivity v EZU zahrnují kromě zkoušek aktivních ZP také zapojení do mezinárodního CB systému posuzovatelů laboratoří.

Aktuální vypsané kurzy