Ing. Jiří Šifner

Ing. Jiří Šifner je absolventem ČVUT, fakulty biomedicínského inženýrství. Vystudoval obory Biomedicínská a klinická technika a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Před nástupem do EZÚ působil několik let ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako biomedicínský technik a správce měřidel na klinických a laboratorních pracovištích. Zodpovídal za správu, servis, nákup a obsluhu příslušných zdravotnických prostředků, správu měřidel nebo zajišťování metrologických služeb, a to zejména na I. Interní klinice (klinika hematologie), na klinice tuberkulózy a respiračních onemocnění, na oddělení ORL nebo v odborné ambulanci na Ústavu tělovýchovného lékařství.

V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. nyní pracuje jako posuzovatel technické dokumentace zdravotnických prostředků při posuzování shody a je také technickým expertem. Pravidelně si zvyšuje kvalifikaci účastí na školeních. Jeho přednášková činnost se zaměřuje na správný postup tvorby technické dokumentace a rozbor legislativních předpisů.

Aktuální vypsané kurzy