Ing. Michal Hager

Michal Hager je absolventem technické univerzity v Hradci Králové, obor informační management. Po celou svojí profesní praxi se věnuje kybernetické bezpečnosti a certifikacím v této oblasti. Je členem několika národních i mezinárodních skupin podílejících se na regulaci, standardizaci a definování certifikačních schémat pro oblast kybernetické bezpečnosti. Mimo jiné publikoval i v odborných tištěných médiích, například rozborem tématu „Kdo má plnit zákon o kybernetické bezpečnosti“. Pravidelně se účastní konferencí k tématům jako je kyberkriminalita nebo kybernetická bezpečnost státu, kde rovněž vystupuje jako přednášející, kupříkladu s příspěvkem na téma „Kybernetická bezpečnost inteligentních budov“.

V EZÚ lektor pracuje již desátým rokem, zpočátku na pozici technika v laboratoři kybernetické bezpečnosti, v současné době jako vedoucí této laboratoře. Působí rovněž v roli vedoucího auditora pro systémy řízení ISMS (dle ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a ISO 9001) a je vedoucím auditorem pro posuzování souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Aktuální vypsané kurzy