Lektoři

Ing. Ernest Koppon 

Vystudoval Technickou univerzitu v Bratislavě, fakultu strojní, obor měřící, regulační a automatizační techniku. Je držitelem certifikátu Vedoucí auditor podle normy ISO 9000:2000 IRCA (Mezinárodní re...

Zobrazit detail
Koppon_300x300px

Ing. Jaroslava Hájková

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní aktivity ve fakultní nemocnici...

Zobrazit detail
jaroslava_hajkova

Ing. Leona Hubačová

Vystudovala studijní program Chemie a technologie potravin na Mendelově Univerzitě v Brně. Po skončení studia pracovala 9 let ve společnosti zabývající se etylenoxidovou sterilizaci. Nejdříve praco...

Zobrazit detail
Leona Hubacova

Jan Henyš

vystudoval Elektrotechnickou průmyslovou školu se zaměřením na Troposférické systémy. Řadu let působil v soukromém sektoru pro zdravotnictví jako odborný technický pracovník v oblasti Rádioterapie a R...

Zobrazit detail
silueta_muz_original_48-255x300-255x300

Mgr. Karolína Peštová

Mgr. Karolína Peštová vystudovala bakalářský studijní program Zdravotnická technika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský studijní program Ekonomika a řízení zdravotnictví na...

Zobrazit detail
silueta_zena_100x150

Mgr. Jiří Průša

Mgr. Jiří Průša má více než 15 let zkušeností s projekty eGovernmentu jak na domácí, tak evropské úrovni. Ve vztahu k nařízení eIDAS se aktivně podílel především na zprovoznění českého národního eIDAS...

Zobrazit detail
silueta_muz_original_48-255x300-255x300

Taťána Tesárková

Taťána Tesárková pracovala v oblasti výroby elektrických zdravotnických prostředků od roku 1999 do roku 2003 na pozici Management Representative.Od roku 2003 až doposud se zaměřuje na konzultační činn...

Zobrazit detail
silueta_zena_100x150

Ing. Petr Šmídl, CSc.

je absolventem VŠCHT v Praze, kde rovněž získal vědeckou hodnost kandidáta věd. Pracoval v akademickém výzkumu a ve vysokoškolské výuce, dvacet let se působil ve vedoucích funkcích ve vývoji, výrobě a...

Zobrazit detail
petr_smidl-200x300

Ing. Jarmil Mikulík

Ing. Jarmil Mikulík je specialistou na uvádění výrobků na trh ve velké mezinárodní distribučně-výrobní společnosti. V předcházejících více než dvanácti letech byl obchodním náměstkem ředitele EZÚ a ná...

Zobrazit detail
Jarmil_Mikulik_orez

Ing. Michal Hager

Ing. Michale Hager je absolventem technické univerzity v Liberci, obor manažerská informatika. Po celou svojí profesní praxi se věnuje kybernetické bezpečnosti a kyber hrozbám. Účastnil se například k...

Zobrazit detail
Michal_Hager_orez

František Jandura

František Jandura působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. od roku 1993, nejprve několik let na pozici vedoucího zkušební laboratoře a následně od roku 2001 na pozici manažera produktu. Zabýv...

Zobrazit detail
Frantisek_Jandura_orez

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý je absolventem SOU obor elektromechanik a následně ČVUT v oboru Přístrojová, regulační a automatizační technika. Po absolvování vysoké školy pracoval jako vedoucí technického oddělení ...

Zobrazit detail
Josef_Maly_orez

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. je lektorka komunikačních dovedností a konzultantka. Od roku 2002 působí aktivně v oblasti vzdělávání v soukromé sféře, v sociálních službách i v neziskovém sektoru. Ve s...

Zobrazit detail
Zaborcova_portret_orez

Ing. Tomáš Volavka

Ing. Tomáš volavka je business mentor a consultant a v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako externí lektor a trenér. Jako business mentor spolupracuje s řadou firem na jejich rozvoji a...

Zobrazit detail
Ong_Tomas_Volavka_orez

Ing. Martin Tobolka

Ing. Martin Tobolka má zkušenosti z celé řady bezpečnostních projektů a auditů v oblasti státní správy, bankovnictví, energetiky a logistiky. Je vedoucím auditorem pro oblast bezpečnosti informací a z...

Zobrazit detail
Martin_Tobolka_orez

Ing. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde b...

Zobrazit detail
Petr_Imlau_orez

Lubomír Krůta

Lubomír Krůta je vzděláním elektrotechnik se zaměřením na silnoproud. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působil jako manažer produktu systémů řízení.  Zabývá se akvizičními a obchodními aktiv...

Zobrazit detail
Lubomir_Kruta_orez

Ing. František Nekola

Ing. František Nekola je vzděláním elektrotechnik, absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické. V EZÚ pracuje od roku 1978, a to na různých pozicích, například jako vedoucí zkušební a kalibrační laborato...

Zobrazit detail
Frantisek_Nekola-100x150

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček je absolventem pedagogické fakulty UK a Graduate schoul of Business v USA, kde studoval bankovnictví. Po mnoha letech strávených v bankovním sektoru například jako vedoucí odbor...

Zobrazit detail
Miroslav_Sedlacek_orez

Ing. Miroslav Vondra

Ing. Miroslav Vonda je absolventem SPŠ elektrotechnické a následně ČVUT, Fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia v oboru měření. V EZÚ působí od roku 1978 a již mnoho let působí jako technic...

Zobrazit detail
Miroslav_Vondr_orez

Ing. Martina Čelikovská

Ing. Martina Čelikovská je absolventkou VŠE v Praze. Praxi má zejména v oblasti ICT služeb, implementaci systémů řízení dle norem ISO a navazujících auditech jak interních, tak externích či zákaznický...

Zobrazit detail
silueta_zena_100x150

Ing. Eva Pecháčová, Ph.D.

Ing. Eva Pecháčová, Ph.D. vystudovala obor Ekonomie a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získala i doktorský titul. Působí jako projektová manažerka a konzultantka, má mana...

Zobrazit detail
silueta_zena_100x150

Milan Novák

vzděláním elektrotechnik se zaměřením na slaboproud a silnoproud s kvalifikací vyhlášky 50/1978 Sb. §8 a §9. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí od roku 1994 jako Energetik,od roku 2004 ...

Zobrazit detail

Ing. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní akti...

Zobrazit detail
silueta_muz_original_48-255x300-255x300

MUDr. Markéta Janatová

MUDr. Markéta Janatová je lékařka působící v EZÚ jako hodnotitel klinické dokumentace....

Zobrazit detail
silueta_zena_100x150