Lektoři

Ing. Petr Šmídl, CSc.

Ing. Petr Šmídl, CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Je držitelem certifikátů Vedoucí auditor norem řady ISO 9000:2000, EN ISO 13485:2012 a Interní auditor EN ISO 13485: 2012. Řadu…

View Detail

Ing. Jarmil Mikulík

Ing. Mikulík je specialistou na uvádění výrobků na trh ve velké mezinárodní distribučně-výrobní společnosti. V předcházejících více než dvanácti letech byl obchodním náměstkem ředitele EZÚ a…

View Detail

Ing. Michal Hager

Absolvent technické univerzity v Liberci, obor manažerská informatika. Po celou svojí profesní praxi se věnuje kybernetické bezpečnosti a kyber hrozbám. Účastnil se například konferencí CyberSecurity…

View Detail

František Jandura

František Jandura působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. od roku 1993, nejprve několik let na pozici vedoucího zkušební laboratoře a následně od roku 2001 na pozici manažera produktu.…

View Detail

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý je absolventem SOU obor elektromechanik a následně ČVUT v oboru Přístrojová, regulační a automatizační technika. Po absolvování vysoké školy pracoval jako vedoucí technického oddělení…

View Detail

Ing. Milan Šantrůček

Ing. Milan Šantrůček vystudoval chemii na Humboldtově Univerzitě v Berlíně. Po krátkém působení ve farmaceutickém výzkumu jako vědecký pracovník pracuje již téměř 20 let v oblasti zdravotnických…

View Detail

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

lektorka komunikačních dovedností a konzultantka. Od roku 2002 působí aktivně v oblasti vzdělávání v soukromé sféře, v sociálních službách i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se…

View Detail

Ing. Tomáš Volavka

business mentor a consultant a v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako externí lektor a trenér. Jako business mentor spolupracuje s řadou firem na jejich rozvoji a růstu, kde řeší…

View Detail

Ing. Martin Tobolka

Martin Tobolka má zkušenosti z celé řady bezpečnostních projektů a auditů v oblasti státní správy, bankovnictví, energetiky a logistiky. Je vedoucím auditorem pro oblast bezpečnosti informací a…

View Detail

Ing. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde…

View Detail

Lubomír Krůta

Lubomír Krůta je vzděláním elektrotechnik se zaměřením na silnoproud. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako manažer produktu systémů řízení.  Zabývá se akvizičními a obchodními…

View Detail

Ing. František Nekola

Ing. František Nekola je vzděláním elektrotechnik, absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické. V EZÚ pracuje od roku 1978, a to na různých pozicích, například jako vedoucí zkušební a kalibrační…

View Detail

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček je absolventem pedagogické fakulty UK a Graduate schoul of Business v USA, kde studoval bankovnictví. Po mnoha letech strávených v bankovním sektoru například jako vedoucí…

View Detail

Ing. Jiří Šifner

Absolvent ČVUT, fakulty biomedicínského inženýrství. Vystudoval obory Biomedicínská a klinická technika a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Před nástupem do EZÚ působil několik let ve…

View Detail

Ing. Miroslav Vondra

Je absolventem SPŠ elektrotechnické a následně ČVUT, Fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia v oboru měření. V EZÚ působí od roku 1978 a již mnoho let působí jako technický vedoucí…

View Detail

Ing. Martina Čelikovská

Absolventka VŠE v Praze. Praxi má zejména v oblasti ICT služeb, implementaci systémů řízení dle norem ISO a navazujících auditech jak interních, tak externích či zákaznických. Zkušenosti získávala…

View Detail

Ing. Eva Pecháčová, Ph.D.

vystudovala obor Ekonomie a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získala i doktorský titul. Působí jako projektová manažerka a konzultantka, má manažerské zkušenosti se…

View Detail

Milan Novák

vzděláním elektrotechnik se zaměřením na slaboproud a silnoproud s kvalifikací vyhlášky 50/1978 Sb. §8 a §9. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí od roku 1994 jako Energetik,od roku 2004…

View Detail

Ing. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní…

View Detail

MUDr. Martina Jakoubková

Lékařka – internistka, s praxí nemocniční i ambulantní. Působí jako hodnotitel klinické dokumentace v EZU od roku 2015.

View Detail

Ing. Jaroslava Hájková

Ing. Jaroslava Hájková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní…

View Detail

Ing. Petra Plodíková

Lektorka pracuje na pozici vedoucí testovacího pracoviště Výzkumného ústavu organických syntéz (VUOS a.s.), má 20 let praxe v oboru preklinického testování léčiv, biologického hodnocení…

View Detail

Jiří Feřtek

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině a následně postgraduálního studia jakosti na ČVUT. Po celou dobu své profesní praxe se věnuje oblasti řízení kvality a později také managementu bezpečnosti…

View Detail

Martin Brandýs

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své profesní je aktivně působícím právníkem ve významné IT společnosti a konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů. Vedle…

View Detail