Lektoři

Ing. Marie Duchaňová

Lektorka pracuje více jak 10 let v managementu kvality ve výrobních a logistických firmách. Má praktické zkušenosti s řízením kvality v provozu a se zpracováním dokumentace dle systémů ISO 9001, ISO 1...

Zobrazit detail
Foto medajlonek. Marie Duchaňová upravena

Ing. Marija Gorelova

Marija Gorelova vystudovala Biomedicínské inženýrství, pokračuje v doktorském studijním programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT a částečně tamtéž působí jako lektor. Od roku 2017 pr...

Zobrazit detail

Josef Šašek

se zabývá zkoušením v oboru vlivů prostředí. Jeho zaměřením jsou klimatické a mechanické zkoušky, zkoušky hořlavosti, zkoušky stupně ochrany krytem a měření vlastností elektroizolačních materiálů a ně...

Zobrazit detail
230422_M31_EZU_Sasek_8_300

Zdeněk Dvořák

působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu ve funkci technický vedoucí laboratoře elektroniky, průmyslové elektroniky a laboratoře svítidel a fotometrie, s téměř 20letou praxí v tomto oboru. Speciali...

Zobrazit detail
Zdenek-Dvorak

Jan Holub

Jan Holub působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s. p. od roku 2017 na pozici manažera produktu RoHS. Jeho pracovní náplní je obchodní řešení zakázek, včetně návrhů a přípravy zkoušek, jejich vy...

Zobrazit detail
Jan-Holub

Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.

Vystudoval biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, následovalo Ph.D. v oboru biomedicína na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Řadu let působil v primárním výzkumu na Lékařské fakult...

Zobrazit detail
Martin Weiszenstein

Ing. Lukáš Peter, Ph.D.

Lukáš Peter získal magisterský titul ve studijním programu Biomedicínské inženýrství a titul PhD v programu technická kybernetika a částečně působí jako lektor na VŠB-TUO a Univerzitě Hradec Králové. ...

Zobrazit detail
Lukas_Peter

Ing. Jiří Seger

Ing. Jiří Seger je původním vzděláním chemik. Pro Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. působí od roku 2002 jako externí auditor systému managmentu kvality, systému environmentálního managementu, sys...

Zobrazit detail
silueta_muz_original_48-255x300-255x300

Ing. Jaroslava Hájková

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní aktivity ve fakultní nemocnici...

Zobrazit detail
Jaroslava_Hajkova

Ing. Leona Hubačová

Vystudovala studijní program Chemie a technologie potravin na Mendelově Univerzitě v Brně. Po skončení studia pracovala 9 let ve společnosti zabývající se etylenoxidovou sterilizaci. Nejdříve praco...

Zobrazit detail
Leona Hubacova

Jan Henyš

vystudoval Elektrotechnickou průmyslovou školu se zaměřením na Troposférické systémy. Řadu let působil v soukromém sektoru pro zdravotnictví jako odborný technický pracovník v oblasti Rádioterapie a R...

Zobrazit detail
Henys_300x300px

Mgr. Karolína Peštová

Mgr. Karolína Peštová vystudovala bakalářský studijní program Zdravotnická technika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský studijní program Ekonomika a řízení zdravotnictví na...

Zobrazit detail
silueta_zena_100x150

Ing. Petr Šmídl, CSc.

Je absolventem VŠCHT v Praze, kde rovněž získal vědeckou hodnost kandidáta věd. Pracoval v akademickém výzkumu a ve vysokoškolské výuce, dvacet let se působil ve vedoucích funkcích ve vývoji, výrobě a...

Zobrazit detail
petr_smidl-200x300

Ing. Jarmil Mikulík

Ing. Jarmil Mikulík je specialistou na uvádění výrobků na trh ve velké mezinárodní distribučně-výrobní společnosti. V předcházejících více než dvanácti letech byl obchodním náměstkem ředitele EZÚ a ná...

Zobrazit detail
Jarmil_Mikulik_orez

Ing. Michal Hager

Michal Hager je absolventem technické univerzity v Hradci Králové, obor informační management. Po celou svojí profesní praxi se věnuje kybernetické bezpečnosti a certifikacím v této oblasti. Je členem...

Zobrazit detail
230422_M31_EZU_Hager_6_300

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý je absolventem SOU obor elektromechanik a následně ČVUT v oboru Přístrojová, regulační a automatizační technika. Po absolvování vysoké školy pracoval jako vedoucí technického oddělení ...

Zobrazit detail
Josef_Maly_orez

Ing. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde b...

Zobrazit detail
Petr_Imlau_orez

Ing. František Nekola

Lektor se dlouhodobě věnuje odvětví zkoušení, inspekcí a certifikace výrobků se zaměřením na obor zdravotnických prostředků. Má praktické zkušenosti ze zkoušení bezpečnosti zdravotnických prostředků, ...

Zobrazit detail
Frantisek_Nekola-100x150