Lektoři

Jan Henyš

Jan Henyš vystudoval Elektrotechnickou průmyslovou školu se zaměřením na Troposférické systémy. Řadu let působil v soukromém sektoru pro zdravotnictví jako odborný technický pracovník v oblasti Rádiot...

Zobrazit detail

Mgr. Karolína Peštová

Mgr. Karolína Peštová vystudovala bakalářský studijní program Zdravotnická technika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský studijní program Ekonomika a řízení zdravotnictví na...

Zobrazit detail

Mgr. Jiří Průša

Mgr. Jiří Průša má více než 15 let zkušeností s projekty eGovernmentu jak na domácí, tak evropské úrovni. Ve vztahu k nařízení eIDAS se aktivně podílel především na zprovoznění českého národního eIDAS...

Zobrazit detail

Taťána Tesárková

Taťána Tesárková pracovala v oblasti výroby elektrických zdravotnických prostředků od roku 1999 do roku 2003 na pozici Management Representative.Od roku 2003 až doposud se zaměřuje na konzultační činn...

Zobrazit detail

Ing. Martin Tulis

Ing. Martin Tulis vystudoval ČVUT. Během svého profesního života měl možnost se seznámit s problematikou zdravotnických prostředků z mnoha pohledů. Jak z pohledu výrobce v oblasti vývoje a regulátory,...

Zobrazit detail

Ing. Petr Šmídl, CSc.

Ing. Petr Šmídl, CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Je držitelem certifikátů Vedoucí auditor norem řady ISO 9000:2000, EN ISO 13485:2012 a Interní auditor EN ISO 13485: 2012. Řadu ...

Zobrazit detail

Ing. Jarmil Mikulík

Ing. Jarmil Mikulík je specialistou na uvádění výrobků na trh ve velké mezinárodní distribučně-výrobní společnosti. V předcházejících více než dvanácti letech byl obchodním náměstkem ředitele EZÚ a ná...

Zobrazit detail

Ing. Michal Hager

Ing. Michale Hager je absolventem technické univerzity v Liberci, obor manažerská informatika. Po celou svojí profesní praxi se věnuje kybernetické bezpečnosti a kyber hrozbám. Účastnil se například k...

Zobrazit detail

František Jandura

František Jandura působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. od roku 1993, nejprve několik let na pozici vedoucího zkušební laboratoře a následně od roku 2001 na pozici manažera produktu. Zabýv...

Zobrazit detail

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý je absolventem SOU obor elektromechanik a následně ČVUT v oboru Přístrojová, regulační a automatizační technika. Po absolvování vysoké školy pracoval jako vedoucí technického oddělení ...

Zobrazit detail

Ing. Milan Šantrůček

Ing. Milan Šantrůček vystudoval chemii na Humboldtově Univerzitě v Berlíně. Po krátkém působení ve farmaceutickém výzkumu jako vědecký pracovník pracuje již téměř 20 let v oblasti zdravotnických prost...

Zobrazit detail

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. je lektorka komunikačních dovedností a konzultantka. Od roku 2002 působí aktivně v oblasti vzdělávání v soukromé sféře, v sociálních službách i v neziskovém sektoru. Ve s...

Zobrazit detail

Ing. Tomáš Volavka

Ing. Tomáš volavka je business mentor a consultant a v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako externí lektor a trenér. Jako business mentor spolupracuje s řadou firem na jejich rozvoji a...

Zobrazit detail

Ing. Martin Tobolka

Ing. Martin Tobolka má zkušenosti z celé řady bezpečnostních projektů a auditů v oblasti státní správy, bankovnictví, energetiky a logistiky. Je vedoucím auditorem pro oblast bezpečnosti informací a z...

Zobrazit detail

Ing. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde b...

Zobrazit detail

Lubomír Krůta

Lubomír Krůta je vzděláním elektrotechnik se zaměřením na silnoproud. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působil jako manažer produktu systémů řízení.  Zabývá se akvizičními a obchodními aktiv...

Zobrazit detail

Ing. František Nekola

Ing. František Nekola je vzděláním elektrotechnik, absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické. V EZÚ pracuje od roku 1978, a to na různých pozicích, například jako vedoucí zkušební a kalibrační laborato...

Zobrazit detail

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček je absolventem pedagogické fakulty UK a Graduate schoul of Business v USA, kde studoval bankovnictví. Po mnoha letech strávených v bankovním sektoru například jako vedoucí odbor...

Zobrazit detail

Ing. Jiří Šifner

Ing. Jiří Šifner je absolventem ČVUT, fakulty biomedicínského inženýrství. Vystudoval obory Biomedicínská a klinická technika a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Před nástupem do EZÚ působ...

Zobrazit detail

Ing. Miroslav Vondra

Ing. Miroslav Vonda je absolventem SPŠ elektrotechnické a následně ČVUT, Fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia v oboru měření. V EZÚ působí od roku 1978 a již mnoho let působí jako technic...

Zobrazit detail

Ing. Martina Čelikovská

Ing. Martina Čelikovská je absolventkou VŠE v Praze. Praxi má zejména v oblasti ICT služeb, implementaci systémů řízení dle norem ISO a navazujících auditech jak interních, tak externích či zákaznický...

Zobrazit detail

Ing. Eva Pecháčová, Ph.D.

Ing. Eva Pecháčová, Ph.D. vystudovala obor Ekonomie a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získala i doktorský titul. Působí jako projektová manažerka a konzultantka, má mana...

Zobrazit detail

Milan Novák

vzděláním elektrotechnik se zaměřením na slaboproud a silnoproud s kvalifikací vyhlášky 50/1978 Sb. §8 a §9. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí od roku 1994 jako Energetik,od roku 2004 ...

Zobrazit detail

Ing. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní akti...

Zobrazit detail

MUDr. Markéta Janatová

MUDr. Markéta Janatová je lékařka působící v EZÚ jako hodnotitel klinické dokumentace....

Zobrazit detail

Ing. Jaroslava Hájková

Ing. Jaroslava Hájková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Řadu let působila ve zdravotnictví jako odborný pracovník v laboratorních metodách a výzkumný pracovník. Její pracovní aktivit...

Zobrazit detail